Roczna cena docelowa została wyznaczona na poziomie 28000 forintów (około 420,8 zł), o 40 proc. wyższym niż poprzednio, gdy wycena wynosiła 20000 HUF.

W poniedziałek około godz. 13:30 na giełdzie w Budapaszcie akcje MOL kosztowały 25395 HUF, o ponad 10 proc. mniej od wyceny analityków.

W tym samym czasie w Warszawie kurs akcji MOL był na poziomie 382,6 zł.