"Zarząd Fortuna Entertainment Group (...) zdecydował, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 euro za akcję" - czytamy w komunikacie.

Rekomendowana przez Zarząd FEG dywidenda będzie stanowić 90% zysku netto FEG za 2010 rok. Całkowita kwota dywidendy szacowana jest na 15,60 mln euro, co w przeliczeniu na 52.000.000 akcji daje kwotę 0,3 euro na akcję. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy ma zostać podjęta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 25 maja 2011 roku w Amsterdamie.

"Rekomendacja Zarządu jest zgodna z ogłoszoną polityką dywidendową FEG, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 70-100 proc. skonsolidowanego zysku netto. Proponowana wypłata dywidendy za 2010 rok będzie stanowić około 90% skonsolidowanego zysku netto FEG" - czytamy dalej.

Fortuna Entertainment Group miała 17,37 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2010 roku wobec 16,93 mln euro zysku rok wcześniej. Suma wpłaconych składek wyniosła 384,17 mln euro wobec 337,88 mln euro rok wcześniej.