"Zarząd spółki w dniu dzisiejszym przekazał Radzie Nadzorczej swoją rekomendację, aby uchwała o podziale zysku spółki za rok obrotowy 2010 przewidywała wypłatę dywidendy w wysokości 45 groszy na każdą akcję" - czytamy w raporcie.

Centrum Klima miało 6,65 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 6,93 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 84,50 mln zł wobec 71,70 mln zł rok wcześniej.