Energopol Południe

Oferta Energopolu Południe o wartości brutto 17,2 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę i modernizację systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrychów - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Planowany termin zakończenia robót wynosi 36 miesięcy od podpisania umowy.

Bank Millennium

Agencja Fitch obniżyła rating podmiotu IDR dla Banku Millennium do "BBB-" z "BBB", jednocześnie usuwając rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Perspektywa ratingu jest stabilna - podał Fitch w komunikacie. Rating długoterminowy został obniżony do A-(pol) z A(pol), jego perspektywa jest stabilna. Agencja obniżyła także rating wsparcia do "3" z "2". Agencja potwierdziła krótkoterminowy rating podmiotu na "F3". Rating indywidualny pozostaje na poziomie "C/D".
Fitch podał, że obniżenie ratingów odzwierciedla gorszą zdolność Banco Comercial Portugues, spółki-matki banku, do udzielenia wsparcia, gdyby to było konieczne.

Agencja Moody's Investors Service obniżyła długoterminowe ratingi Banku Millennium dla depozytów w walucie krajowej i obcej do Baa3 z Baa2 z perspektywą negatywną. >>>>  

Fortuna Entertainment Group

Zarząd firmy bukmacherskiej Fortuna Entertainment Group zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 euro za akcję z zysku osiągniętego w 2010 roku - podała spółka w komunikacie. Na wypłatę dywidendy trafić ma 15,6 mln euro, co stanowi 90 proc. skonsolidowanego zysku netto FEG za 2010 rok. Rekomendacja zarządu jest zgodna z ogłoszoną polityką dywidendową Fortuny, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 70-100 proc. zysku netto grupy. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA, które odbędzie się 25 maja 2011 roku.

Kino Polska TV

Prawa do akcji spółki Kino Polska TV wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej giełdzie o 2,1 proc., do 9,71 zł. >>>>  

Orbis

Zarząd spółki Orbis zaproponował, żeby spółka nie wypłacała dywidendy z zysku za 2010 r., wynika z poniedziałkowego raportu firmy. >>>> 

Centrum Klima

Zarząd spółki Centrum Klima (CENTKLIMA) zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za 2010 r. w wysokości 0,45 zł na akcję, wynika z poniedziałkowego raportu spółki. >>>>  

Grupa Kęty

Zarząd Grupy Kęty (KETY) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu spółki decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2010 r. w wysokości 4,0 zł na akcję, poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek. >>>> 

Synthos

Spółka zależna Synthosa, Synthos PBR Kralupy zawarła umowę na katalizatora neodymowego z Rhodia Operations, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość 6,5-letniej umowy wynosi 35 mln euro, czyli ok. 139,2 mln zł.

Grupa ADV

Grupa ADV zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę, 13 kwietnia, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka przenosi notowania swoich akcji z rynku NewConnect. Przenosiny na rynek główny nie są związane z nową emisją akcji. Oferującym jest Copernicus Securities. ADV jest grupą firm działających w obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce.

Boryszew

Spółka Boryszew została dopuszczona do II etapu przetargu na aktywa niemieckiej grupy AKT, poinformowała firma w komunikacie w środę. "W dniu 11 kwietnia 2011 roku spółka została powiadomiona przez KPMG – doradcę w procesie sprzedaży aktywów AKT GmbH, o zaproszeniu Boryszew S.A. do II rundy przetargu w tym postępowaniu" - głosi komunikat.

L.W. Bogdanka

Producent węgla LW Bogdanka zawarł z Vattenfall Heat Polska umowę na dostawę węgla energetycznego w roku 2012 o wartości ok. 217,56 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. >>>> 

Elstar Oils

Spółka spożywcza Elstar Oils (ELSTAROIL) miała 73,7 mln zł jednostkowych przychodów z podstawowej działalności (bez sprzedaży rzepaku) w marcu, podała spółka w komunikacie. >>>>  

PBG

Rada nadzorcza spółki budowlanej PBG pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu o przeznaczeniu 20,01 mln zł z zysku za 2010 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,40 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.>>>>  

Agroliga

Agroliga Group PLC, spółka holdingowa grupy produkcyjnej działającej w sektorze rolniczym na Ukrainie, podpisała z firmą Machine-Assembly Plant umowę zakupu nowoczesnych maszyn do rafinacji oleju słonecznikowego. Dzięki nowej linii, Agroliga zwiększy moce produkcyjne z prognozowanych 40 tys. ton rocznie do 50-55 tys. ton, tj. o 25-37%, podała spółka w komunikacie.

PGNiG

Na przełomie sierpnia i września ruszy wydobycie ropy i gazu ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wcześniej nad złoże dopłynie nowoczesna platforma FPSO - zapowiadają przedstawiciele PGNiG, do którego należy 12 proc. udziałów w złożu. >>>> 

New World Resources

Analitycy Wood & Company ponownie zalecają „trzymaj” akcje spółki węglowej New World Resources. >>>> 

W raporcie z 11 kwietnia analitycy Deutsche Banku obniżyli rekomendację dla akcji producenta węgla New World Resources (NEWWORLDR) do „trzymaj” z „kupuj”. >>>>