"Przedstawione w piątek dane GUS (niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych) są szacunkiem według stanu na 2 marca 2011 r. Notyfikacja fiskalna przesłana przez GUS do Eurostatu jest szacunkiem nowszym, uwzględniającym także informacje, które pojawiały się po 2 marca 2011 r. Oczekujemy na oficjalną publikację tych danych przez Eurostat, która nastąpi 26 kwietnia 2011 r. Podtrzymujemy nasz szacunek deficytu na poziomie 7,9 proc. PKB" - czytamy w komentarzu Koteckiego do ubiegłotygodniowych danych GUS.

GUS podał w czwartek, że zadłużenie netto sektora rządowego i samorządowego wyniosło w 2010 roku 103.982 mln zł wobec 97.320 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że deficyt sektora wyniósł odpowiednio: 7,36 proc. PKB (przy PKB w 2010 r. wynoszącym 1.412.784 mln zł) wobec 7,24 proc. PKB (przy PKB w 2009 r. wynoszącym 1.343.657 mln zł). GUS zastrzegł wówczas, że dla potrzeb notyfikacji fiskalnej deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wykorzystane zostały, pozyskane po tej dacie, dane roczne dotyczące wyników sektora oraz sporządzono nowy szacunek PKB za 2010 r. Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 26 kwietnia br.