"Poprawa przychodów wynika przede wszystkim z dobrych wyników sprzedaży w walutach lokalnych na wszystkich rynkach. Duży wzrost sprzedaży zanotowano na rynku europejskim, gdzie przychody wzrosły o 9,6%. Wysoka dynamika zanotowana została również na rynku amerykańskim - wzrost o 5,0 proc." - głosi komunikat.

W I kwartale 2011 sprzedaż wygenerowana przez restauracje AmRest działające w Europie wyniosła 333,6 mln zł, a w Stanach Zjednoczonych 185,6 mln zł, podano także.

Spółka restauracyjna AmRest Holdings miała 40,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 38,23 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 2,84 mln zł zysku netto wobec 4,09 mln zł straty rok wcześniej.