Spółka podała, że wynik jest lepszy od planowanego i podniosła prognozę zysku netto na cały rok z 21 mln zł do 25 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale 89,7 mln zł, podała spółka.

Zysk operacyjny (EBIT) Ferrum wyniósł 6,4 mln zł w I kwartale. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 8,7 mln zł.

"Przedstawione wyniki szacunkowe cechuje istotna poprawa na każdym z poziomów w stosunku do wyników za analogiczny okres roku ubiegłego, a ponadto przekraczają one poziomy zaplanowane dla I kwartału 2011 roku w prognozie wyników emitenta na rok 2011" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2010 r. spółka miała 3,85 mln zł skonsolidowanej straty netto. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła wówczas 5,54 mln zł a skonsolidowane przychody: 51,29 mln zł. Spółka zweryfikowała prognozę na cały rok i zakłada obecnie, że osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 389 mln zł, EBITDA ma wynieść 45 mln zł, EBIT (zysk operacyjny): 34 mln zł, a zysk netto: 25 mln zł.

Pierwotna prognoza zakładała wypracowanie w tym roku 21 mln zł zysku netto przy 368 mln zł przychodów. Wynik EBIT ma w tym roku wynieść 30 mln zł, a EBITDA sięgnąć 41 mln zł.

Ferrum miało 9,90 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,66 mln zł wobec 13,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 274,09 mln zł wobec 295,65 mln zł rok wcześniej.