Spółka pozyskała wcześniej z oferty prywatnej 7,59 mln zł. Akcje zostały objęte w 55 proc. przez TFI, a w 45 proc. przez inwestorów indywidualnych przy kilkunastoprocentowej stopie redukcji. Pozyskane z emisji środki Grodno przeznaczy na sfinansowanie przejętej części przedsiębiorstwa Ostel oraz uruchomienie nowych własnych punktów sprzedaży.

Grodno jest ogólnopolskim hurtowym dystrybutorem produktów elektrycznych i oświetleniowych. Posiada 23 punkty sprzedaży w całej Polsce. W 2011 roku planuje uruchomienie ośmiu nowych punktów, w tym sześciu poprzez akwizycję i dwóch od podstaw. Docelowo firma powinna posiadać około 45 własnych punktów sprzedaży, co planowane jest na 2014 rok.

Spółka jest w trakcie budowy magazynu centralnego pod Warszawą. Powierzchnia magazynowa nowej inwestycji wynosi 3 tys. m kw., a biurowa 700 m kw.