Jak poinformowała rzecznik, porozumienie podpisane zostało z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim oraz Politechniką Wrocławską.

Według Nawrot-Miler, celem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem. Chodzi tu przede wszystkim o wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni a jednocześnie wsparcie ich przez biznes.

PO podpisaniu umów prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski zwrócił uwagę, że obecne porozumienie to kontynuacja współpracy z uczelniami wyższymi, którą przed laty rozpoczęła kopalnia Bełchatów. Teraz ta współpraca rozszerzona została o kolejne ośrodki akademickie.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, Zofia Wysokińska podkreśliła, że podpisanie umowy umożliwia studentom nie tylko odbycie różnorodnych praktyk w spółce, przygotowywania prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich, ale również "otwiera możliwości dla uczelni w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych i naukowych". "Otwiera nam to ogromne pole do współpracy międzynarodowej. I z tej szansy na pewno będziemy korzystać" - dodała.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład Polskiej Grupy Energetycznej.

Przedmiotem działalności PGE GiEK jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest największym producentem węgla brunatnego, którego wydobycie stanowi 76 proc. w skali kraju, a także największym producentem energii elektrycznej w Polsce - może wyprodukować ok. 40 proc. krajowej energii elektrycznej. Zatrudnia łącznie ponad 20 tys. pracowników.