„Zarząd brytyjskiego holdingu lotniczego AerFinance Plc dokonał przydziału akcji oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorom przydzielono 3.419.011 akcji, a łączne wpływy z emisji wyniosły 6,8 mln zł. AerFinance Plc planuje zadebiutować na rynku NewConnect pod koniec kwietnia 2011 roku" – czytamy w komunikacie.

AerFinance Plc prowadzi działalność inwestycyjną, wspierając perspektywiczne podmioty z branży lotniczej oraz IT. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój drugiego obszaru biznesu w zakresie sprzedaży i leasingu samolotów oraz podzespołów do statków powietrznych.

„Przyjęty model biznesowy zakłada zakup samolotów w drodze licytacji bankowych lub pochodzących z zajęć komorniczych. Modernizowane przez spółkę zależną holdingu Avtech Aviation&Engineering Plc maszyny zostaną oddane w leasing lub wystawione na sprzedaż" – czytamy dalej.

„W Polsce praktycznie nie funkcjonuje żaden podmiot świadczący usługi tego typu, chociaż zapotrzebowanie na nie rośnie, a stopa zwrotu z inwestycji w statki powietrzne jest bardzo wysoka. Dodatkowe przychody, które uzyskamy dzięki rozszerzeniu działalności zamierzamy przeznaczyć na dalsze inwestycje. Do tej pory spółki zależne były finansowane ze źródeł zewnętrznych. Większy kapitał obrotowy pozwoli nam na przejęcia następnych rozwojowych podmiotów. Aktualnie toczy się proces due diligence kolejnej stacji obsługi technicznej, która już wkrótce może trafić do naszego portfela" – powiedział Kolja Leo, prezes AerFinance Plc, cytowany w komunikacie.

AerFinance PLC powstała w 2006 roku, w latach 2008-2010 notowana była na giełdzie we Frankfurcie. W związku z faktem, że główną działalność spółka prowadzi na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zarząd podjął decyzję o przeniesieniu akcji na polski rynek alternatywny. W 2010 roku AerFinance Plc wprowadziła na NewConnect swoją pierwszą spółkę portfelową AirMarket SA.

Obecnie trwa private placement drugiego podmiotu zależnego - brytyjskiej Avtech Aviation&Engineering PLC. Oprócz tych spółek w portfolio AerFinance znajdują się również litewska Direct Fly, oferująca zarządzanie statkami powietrznymi, świadczące usługi IT dla lotnictwa AerSoftware, IMW, Lubelska Grupa Lotnicza oraz dwa podmioty z branży IT: Alertfinansowy.pl oraz Shopifier.