„W opublikowanym wczoraj aneksie nr 1 do prospektu emisyjnego, spółka Kruk poinformowała, iż oferta złożona przez Kruka w przetargu na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 600,9 mln zł jest rekomendowana przez doradcę firmy, która wystawiła wierzytelność na sprzedaż. Decyzja w sprawie wyboru oferty będzie znana 19 kwietnia" – czytamy w komunikacie.

Kruk wygrał w kwietniu inny przetarg na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 541,5 mln zł – podała spółka.

W I kw. 2011 roku wartość inwestycji Kruka na nabycie pakietów wierzytelności wyniosła 69 mln zł i była wyższa o 92 proc. w stosunku do I kw. 2010 roku. Wartość inwestycji Kruka w pakiety wierzytelności w całym 2010 roku wyniosła ponad 192 mln zł i była o 257 proc. wyższa niż 2009 roku.

„Wzrost inwestycji w zakup portfeli „złych długów" jaki odnotowaliśmy na początku tego roku potwierdza nasze prognozy zwiększenia w tym i kolejnych latach podaży pakietów wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Naturalnie celem Kruka, jako lidera branży zarządzania wierzytelnościami, jest wykorzystanie w pełni szans rynkowych i ekonomicznych wynikających z tego faktu. Będziemy jednak potrzebowali do tego więcej kapitału" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w ubiegłym roku na portfele wierzytelności firma wydała prawie 200 mln zł. Do tej pory spółka finansowała działalność i inwestycje z kapitałów własnych, których ma ponad 130 mln zł oraz z kredytów bankowych i obligacji.

„Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji mają być środki pozyskane z emisji akcji, które zasilą nasze kapitały i zwiększą możliwości w zakresie nabywania portfeli wierzytelności" – dodał prezes Kruka.

W okresie I kw. 2011 roku Kruk odnotował także znaczący wzrost wartości uzyskiwanych spłat od dłużników. Wartość spłat wyniosła 66 mln zł i był wyższa o 61 proc. niż w pierwszym kwartale 2010 roku. Pierwotna oferta spółki Kruk, zajmującej się windykacją wierzytelności, rozpoczęła się 7 kwietnia od budowy księgi popytu, która potrwa do 18 kwietnia. Szacunkowa wartość oferty, obejmującej łącznie 9,3 mln akcji wynosi - na podstawie szacowanych przez spółkę wpływów z nowej emisji - max. ok. 395 mln zł brutto.