Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny był dość ubogi. O godzinie 14:30 poznaliśmy odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, który wyniósł 412 tys., podczas gdy oczekiwano wyniku na poziomie 380 tys. Z kolei inflacja PPI spadła w marcu do 0,7 proc. m/m z 1,6 proc. m/m w lutym. Dane te nie wywarły jednak istotnego wpływu na rynek głównej pary walutowej. Z kolei na krajowym rynku walutowym przez większą część dnia kurs złotego w relacji do euro oscylował wokół poziomu 3,9500.

>>> Czytaj też: Belka: Obawy o to, że rynek pracy będzie napędzał inflację są mniejsze

Po godzinie 15:00 rozpoczął się telewizyjny wywiad z prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Markiem Belką. W swojej wypowiedzi stwierdził on, że ostanie dane na temat inflacji nie były do końca niespodziewane. Dodał, że RPP w dalszym ciągu będzie realizować określony kierunek polityki monetarnej, a decyzje w tym zakresie nie są podejmowane przede wszystkim w oparciu o ostatnie dane.

Rada nie planuje również oddziaływać na kurs złotego za pomocą polityki stóp. Wypowiedź Prezesa NBP była dość łagodna i przełożyła się na blisko 1 groszowe osłabienie złotego w relacji do euro. W kolejnych dniach wypowiedzi członków RPP mogą być ważnym czynnikiem determinującym losy krajowej waluty.