„Zarząd wnioskuje, aby zysk netto za 2010 r. w wysokości 227 362 313,44 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki" - podała spółka w projektach uchwał na walne. W uzasadnieniu zarząd napisał, iż kapitał zapasowy spółki na koniec 2010 r. wynosił 548.654.950,29 zł.

Zgodnie z art. 396 kodeksu spółek handlowych kwota ta przekracza ustawową wartość 1/3 kapitału zakładowego, co zwalnia spółkę z dokonywania 8-proc. odpisu z zysku roku obrotowego na ten kapitał. "Określone w Planie Techniczno – Ekonomicznym spółki na rok 2011 inwestycje wynikają z realizowanej obecnie przez spółkę 'Strategii rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka w latach 2011-2015 w oparciu o rozbudowę Pola Stefanów'. Według założeń określonych w strategii, spółka zamierza ponieść w latach 2011-2015 nakłady na inwestycje przekraczające sumę kapitałów własnych - z czego najwięcej w roku 2011" - czytamy w uzasadnieniu.

W marcu przedstawiciele spółki zapowiadali, że Bogdanka przedstawi w tym roku nową, kilkuletnią politykę dywidendowa, a z zysku za 2010 rok spółka nie planuje wypłacać dywidendy.

W 2010 roku Bogdanka miała 230,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 190,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1230,45 mln zł wobec 1118,39 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 227,36 mln zł zysku netto wobec 192,05 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB) lk/tom