Echo Investment

Echo Investment wyemitowało 2-letnie niezabezpieczone obligacje kuponowe o wartości 150 mln zł - podała spółka w komunikacie. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji.

"W ocenie zarządu spółki Echo Investment w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Echo Investment będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji" - podała spółka.

"Wyemitowane obligacje stanowią 26,2 proc. kapitałów własnych Echo Investment, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony emitenta. Środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji posłużą do kontynuacji strategii rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Echo Investment" - dodano.

Spółka podała, że wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 31 grudnia 2010 r., wynosiła 868 mln zł.

Na początku lutego spółka podpisała z BRE Bankiem aneksy zwiększające maksymalną łączną wartość nominalną wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji o kwotę 300 mln zł do kwoty 1 mld zł.

Polimex-Mostostal

Zarząd Polimeksu-Mostostalu (POLIMEXMS) zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 4 gr na akcję. Portfel zamówień budowlanej grupy wynosi, bez konsorcjantów, ponad 7 mld zł - poinformował PAP Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu-Mostostalu. "Będziemy rekomendować wypłatę 4 gr dywidendy na akcję" - powiedział w czwartek PAP Jaskóła.

Polimex-Mostostal miał w ubiegłym roku 112,7 mln zł zysku netto. Dywidenda w wysokości 4 gr na akcję będzie oznaczać wypłatę około 20,3 mln zł. W raporcie za IV kwartał Polimex informował, że portfel zamówień bez konsorcjantów wynosi 7,5 mld zł. "Cały czas nasz portfel zamówień bez konsorcjantów utrzymuje się powyżej 7 mld zł" - powiedział prezes.

Bogdanka

Zwyczajne walne zgromadzenie LW Bogdanka zdecyduje o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2010 roku na kapitał zapasowy wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 10 maja.>>>> 

Pekao SA

Luigi Lovaglio zastąpi Alicję Kornasiewicz na stanowisku Banku Pekao SA, poinformowała spółka w komunikacie. Lovaglio był pierwszym wiceprezesem zarządu. Alicja Kornasiewicz ma wejść do rady nadzorczej spółki.>>>>  

Raportem z 15 kwietnia analitycy Berenberg Bank rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla banku Pekao SA od zalecenia "sprzedaj". >>>> 

Gant Development

Akcjonariusze spółki Gant Development zdecydują 17 maja o rekomendacji w sprawie przeznaczeniu 20,00 mln zł z zysku netto za 2010 rok w wysokości 33,30 mln zł na celowy fundusz akcji utworzony w celu nabycia przez spółkę akcji własnych, podała spółka w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. "Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Gant Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto 33 303 857,80 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010 zostanie podzielony w następujący sposób: […] zysk w kwocie netto 20 000 000 zł przeznacza się na celowy fundusz akcji utworzony w celu nabycia przez spółkę akcji własnych" - głosi projekt uchwały. Część zysku w kwocie 8,68 mln zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, a kolejne 4,63 mln zł - na kapitał zapasowy.

Boryszew

Firma Boryszew została zaproszona do etapu due diligence w procesie zakupu aktywów niemieckiej spółki z branży motoryzacyjnej Meteor Group, poinformowała spółka w komunikacie. "Spółka została zaproszona, przez Lincoln International doradcę w procesie sprzedaży Meteor Group, do etapu due diligence. Meteor Group jest producentem uszczelek i wyrobów gumowych dla przemysłu samochodowego, posiadającym zakłady w Niemczech, Republice Czeskiej i USA, o obrotach w 2010 roku przekraczających 200 mln EUR i zatrudniających ponad 2000 osób" - czytamy w komunikacie.

MOL

Analitycy Morgan Stanley podtrzymali rekomendację „przeważaj” dla walorów węgierskiego koncerny naftowego MOL. >>>>  

Zelmer

Spółka Zelmer, producent sprzętu AGD, miała 37,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 9,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez PKP Cargo kontroli nad Przedsiębiorstwem Spedycyjnym Trade Trans - poinformowała w piątek w komunikacie rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch. >>>>  

Seko

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki spożywczej Seko zdecyduje 14 maja 2011 r. o pozostawieniu zysku wypracowanego w 2010 roku w spółce, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne.>>>> 

Grupa Kęty

Grupa Kęty (KETY) miała 89,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 70,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Hutmen

Spółka Hutmen, producent wyrobów z metali nieżelaznych, miała 13,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 3,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

DSS

Surowce Skalne Wschód, spółka celowa zależna od Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS), sfinalizowała kupno 85% akcji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM) od Skarbu Państwa, podała spółka w piątek. Wartość transakcji wyniosła 108 mln zł. „Dzięki wejściu KKSM do naszej Grupy, nie tylko wzrasta skala naszej działalności, ale także wzmacniamy zintegrowany charakter DSS. Dziś jesteśmy już spółką oferującą kompleksowe produkty na potrzeby budowy dróg i autostrad tj. kruszywo wysokiej jakości, beton i mieszanki mineralno-asfaltowych" – powiedział cytowany w komunikacie prezes DSS Jan Łuczak.