Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 117,96 mln zł wobec 112,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1210,52 mln zł wobec 1110,98 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 90,37 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 53,39 mln zł zysku netto wobec 55,68 mln zł zysku rok wcześniej.