„OEG przedstawia nieskonsolidowane, nieaudytowane przychody osiągnięte w I kw. 2011 w Estonii, Łotwie i Litwie. Olympic Casino Eesti AS zanotowało 6,9 mln euro przychodów w tym okresie, wobec 5,8 mln euro rok wcześniej. Olympic Casino Latvia SIA zanotowało przychody w wysokości 6,3 mln euro, wobec 5,5 mln euro rok wcześniej. Olympic Casino Group Baltija UAB zanotowało 4,3 mln euro przychodów, wobec 3,8 mln euro rok wcześniej"- czytamy w komunikacie.

Olympic Entertainment Group AS (OEG AS) miało 17,20 mln EEK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 515,24 mln EEK straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1760,61 mln EEK wobec 1702,48 mln EEK rok wcześniej.