W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 126 zł, a w poniedziałek ok. godz. 10 za akcję płacono 126,5 zł.

"Bogdanka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny związany z uruchomieniem wydobycia ze Stefanowa. W 2011 roku będzie miało miejsce pierwsze wydobycie węgla z nowego pola, co pozwoli spółce rozpocząć okres skokowej poprawy przychodów i wyników. Szacujemy, że wydobycie ze Stefanowa od III kw. 2011 r. umożliwi dodatkową produkcję 960 tys. ton węgla (łącznie 6,8 mln ton, +16,6% r/r) oraz wypracowanie EBIT na rekordowym historycznie poziomie 347,5 mln PLN (+25,7% r/r)" - czytamy w raporcie.

Spółce będą pomagać rosnące ceny węgla na świecie (w przeliczeniu na GJ tona węgla z Bogdanki kosztuje obecnie ok. 25% mniej niż konkurencyjny węgiel energetyczny ze śląska, portów ARA i Rosji), co pozwoli na podwyżkę cen surowca od 2Q'11 (BDM zakłada wzrost o 3,5%, zarząd szacuje nawet na 5%).

"W 2012 roku Bogdanka zwiększy wydobycie o ponad 1,6 mln ton (8,4 mln ton, +23,5% r/r), co również pozwoli spółce skokowo zwiększyć EBITDA (blisko 750 mln PLN, +36,6% r/r). Jednocześnie zwracamy jednak uwagę, że pierwsze dwa kwartały 2011 roku będą dla Bogdanki gorsze w ujęciu r/r. Wpływ na to będzie mieć słabszy uzysk węgla (większe natężenie prac udostępniających), co wpłynie na mniejsze wydobycie. Dodatkowo wzrośnie amortyzacja i będą wykazane wyższe koszty świadczeń pracowniczych. Uważamy jednak, że przypadające na ten rok – od 3Q'11 - pierwsze skokowe zwiększenie wydobycia i przychodów spółki pozwoli Bogdance znacząco zwiększyć dźwignię operacyjną oraz uzyskiwane marże w kolejnych kwartałach" - czytamy dalej.