W strefie euro Europejski Bank Centralny poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni (do 18 kwietnia) nie skupował obligacji skarbowych państw strefy euro. Tym samym wartość wszystkich skupionych dotychczas papierów wynosi 76 mld EUR (aktywa za 0,8 mld EUR zostały wykupione w zeszłym tygodniu).

Na rynku SPW i kontraktów IRS poniedziałkowa sesji przyniosła stabilizację notowań (nieznacznie dominowały spadki rentowności). W kierunku wzrostu rentowności mogły oddziaływać negatywne informacje ze świata, a także deprecjacja złotego, z drugiej strony wesprzeć rynek mogła wypowiedź Adama Glapińskiego (RPP), który stwierdził dla PAP, że jego zdaniem Rada nie powinna podnosić stóp procentowych na posiedzeniu w maju. Tym samym analizując wypowiedzi członków Rady mamy dokładnie podzieloną RPP na dwa obozy zwolenników i przeciwników majowej podwyżki (w efekcie decyzja o podwyżce będzie mogła zapaść miesiąc później). Poza nieco zaskakująco umiarkowanymi w tonie ostatnimi wypowiedziami przedstawicieli Rady pozytywnie na rynek wpływa oczekiwane zmniejszenie się podaży SPW na rynku pierwotnym (a dodatkowo wypłata w kwietniu odsetek od obligacji).

Ministerstwo Finansów na aukcji zaoferowało 49-tyg bony skarbowe o wartości 0,5-1,0 mld PLN. Popyt wyniósł 1,65 mld PLN, natomiast ostateczna emisja 0,77 mld PLN. Średnia rentowność ustalona została na 4,594% (spodziewaliśmy się rentowności poniżej 4,60%).

Na globalnym rynku finansowym głównymi informacjami dnia były wciąż spekulacje dotyczące ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia przez europejskie państwa peryferyjne (nieoficjalnie mówiło się, że Grecja sonduje u europejskich partnerów możliwość umorzenia części zobowiązań), a także poniedziałkowa decyzja w sprawie zmiany oceny ratingu kredytowego Stanów Zjednoczonych przez Standard&Poor’s Ratings Services ze „stabilnej” na „negatywną”. Szczególnie decyzja agencji nasiliła awersję do ryzyka na świecie w efekcie czego obserwować można było ucieczkę kapitału w kierunku bezpiecznych inwestycji (ryzyko, że rating zostanie obniżony wynosi co najmniej 1/3). Na globalnych giełdach indeksy zniżkowały przeszło 2%, a rentowności amerykańskich i niemieckich papierów skarbowych silnie spadały. Najwyraźniej jednak zmiany na świecie miały ograniczony wpływ na krajowy rynek stopy procentowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.