Atal

Atal, spółka zajmująca się budownictwem mieszkaniowym, planuje na przełomie 2011 i 2012 r. zadebiutować na warszawskiej giełdzie. W przyszłym roku deweloper chce też rozpocząć swój pierwszy projekt na rynku warszawskim - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. "Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych pozwoli przenieść działalność Atal na kompletnie nowy poziom. Bardzo cieszę się, że firma nieustannie rozwija się na wielu płaszczyznach. Szczególnie, że w tym roku planujemy nie tylko wejście na GPW, ale również ekspansję do nowych miast, a także dalsze poszerzanie oferty na rynkach, na których jesteśmy obecni od wielu lat" - powiedział cytowany w komunikacie Zbigniew Juroszek, prezes i założyciel spółki Atal.

Energoaparatura

Energoaparatura (ENAP), spółka specjalizująca się w pracach budowlano-montażowych z zakresu elektryki i automatyki, ma portfel zleceń na 2011 r. o wartości 24,7 mln zł. Planuje jego wzrost do 50-60 mln zł - poinformował PAP prezes spółki Tomasz Michalik. Prezes oczekuje w tym roku poprawy wyniku i rentowności spółki oraz wzrostu udziału eksportu w przychodach. W 2010 r. Energoaparatura uzyskała przychody w wysokości 43,5 mln zł. Prezes poinformował, że wśród zleceń spółki znajdują się projekty z zakresu energetyki i automatyki.

KOV

Średnia dzienna produkcja gazu przez Kulczyk Oil Ventures na Ukrainie (KOV) wzrosła w pierwszym kwartale do 6.040 stóp sześciennych (Mcf) wobec 5.738 Mcf w czwartym kwartale 2010 roku. Średnia cena wzrosła do 8,03 dol. z 7,93 dol. - podała spółka w komunikacie.

PGE

Wśród pięciu oferentów, którzy zostali przez PGE zaproszeni do składania ofert wstępnych w przetargu na budowę i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Rozliczeń Klientów z giełdowych spółek jest jedynie Comp. Komisja przetargowa wykluczyła z postępowania m.in. konsorcjum Asseco Poland i Sygnity oraz konsorcjum Comarchu - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Sygnity planuje złożyć odwołanie do KIO, Comarch analizuje sytuację i także nie wyklucza takiego ruchu.

Polska Grupa Energetyczna w styczniu ogłosiła przetarg na budowę i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Rozliczeń Klientów (CSORK) w obszarze sprzedaży detalicznej oraz dystrybucji energii elektrycznej dla grupy kapitałowej. Wysokość wadium ustalono na 2 mln zł. Przedstawiciele spółek informatycznych szacują, że realnie kontrakt ten może być wart ponad 100 mln zł i oceniają, że będzie to największy projekt informatyczny w branży elektroenergetycznej w 2011 r.

Sygnity planuje złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Comarch także nie wyklucza takiego ruchu.

Ronson

Ronson wyemitował niezabezpieczone trzyletnie obligacje o wartości 87,5 mln zł, planuje wprowadzić je na Catalyst - poinformował deweloper w poniedziałkowym komunikacie. Ronson wyemitował 5.134 obligacji serii A i 3.616 obligacji serii B. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 10.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup działek, dofinansowanie inwestycji i refinansowanie zadłużenia.

Robyg

Spółka deweloperska Robyg dokonała przydziału 400 tys. obligacji serii D, co oznacza, że emisja tych papierów, o łącznej wartości 40 mln zł, doszła do skutku, poinformowała firma w komunikacie. Spółka zapowiadała wcześniej, że będzie chciała wprowadzić te obligacje na rynek Catalyst. Cel emisji to "budowa pierwszego etapu inwestycji Wilanów Office Center w Warszawie oraz inne potrzeby finansowe Grupy". Oferującym i koordynatorem oferty był dom maklerski Noble Securities.
Robyg podał wcześniej, że zawarł 292 przedwstępne umowy sprzedaży lokali netto w I kw. 2011.

Gino Rossi

Gino Rossi, producent i dystrybutor odzieży oraz obuwia, przedłużył okres negocjacji warunków umowy sprzedaży spółki zależnej Simple Creative Products i zakłada jej podpisanie do 16 maja, wynika z raportu spółki. "Wydłużenie terminu negocjacji wynika z konieczności ustalenia warunków umowy sprzedaży z bankami kredytującymi, w związku z zawartą pomiędzy GinoRossi a bankami kredytującymi umową standstill" - czytamy w raporcie. Spółka informowała wcześniej, że 5 listopada 2010 roku otrzymała od grupy private equity ofertę wstępną na zakup 100% akcji Simple Creative Products za cenę 90 mln zł.
Simple podaje, że prowadzi sprzedaż w 46 salonach, w tym: 33 salonach własnych, 9 salonach franczyzowych, a także w dwóch salonach własnych na terenie Niemiec oraz w jednym salonie własnym na Litwie.

Budimex

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Budimex zwołane na 19 maja może zdecydować, że dniem ustalenia praw do dywidendy będzie 6 czerwca, a dniem wypłaty - 20 czerwca, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Zarząd Budimeksu podtrzymał rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 9,08 zł brutto na jedną akcję.
"Zgodnie z raportem nr 18/2011 z dnia 21 marca 2011 r. na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 226.283.000,00 zł, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.530.289,84 zł. Całkowita kwota proponowana na wypłatę dywidendy wynosi 231.813.289,84 zł" - podano w komunikacie.

KCSP

Akcje KCSP, spółki działającej w branży IT, wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 32 proc., do 1,48 zł.>>>>  

Kruk

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki zarządzającej wierzytelnościami Kruk została ustalona na 39,7 zł, tj. na poziomie równym cenie maksymalnej, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>  

PZU

Analitycy Unicredit CAIB podnieśli rekomendację dla akcji PZU do „kupuj" z „trzymaj" oraz cenę docelową do 420 zł z 390 zł, wynika z raportu datowanego na 14 kwietnia.>>>> 

NG2 – CCC

W raporcie z 11 kwietnia analitycy DM AmerBrokers zarekomendowali „redukuj” walory spółki z branży obuwniczej NG2 (CCC). >>>>  

Prima Moda

Analitycy DM AmerBrokers, w raporcie z 11 kwietnia, wydali rekomendację "kupuj" akcje firmy zajmującej się sprzedażą detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych PrimaModa. >>>>