W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 50,2 zł. Z kolei we wtorek ok. godz. 11-ej za akcję płacono 50,85 zł.

Unicredit prognozuje, że GPW osiągnie w 2011 przychody w wysokości 261 mln zł, EBITDA rzędu 147 mln zł, EBIT 130 mln zł oraz zysk netto rzędu 114 mln zł.