Spółka zapowiada też redukcję zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.

"Zarząd spółki KRUK oraz akcjonariusz sprzedający ustalili cenę akcji oferowanych na 39,7 zł za jedną akcję nowej emisji/jedną akcję sprzedawaną. Ostateczna liczba akcji oferowanych ustalona została na 9,3 mln akcji, w tym 1,1, mln akcji nowej emisji serii D oraz 8,2 mln akcji serii AA sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV L.P. fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors" - głosi komunikat.

Ustalona została także liczba i rodzaj akcji oferowanych w poszczególnych transzach. W transzy inwestorów indywidualnych oferuje się 930 000 akcji sprzedawanych (akcje serii AA). W transzy inwestorów instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 8 370 000 akcji, w tym 7 270 000 akcji sprzedawanych i 1 100 000 akcji nowej emisji serii D, podano także.

"Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i należy spodziewać się redukcji zapisów w transzy detalicznej. Również deklaracje złożone przez krajowych i zagranicznych inwestorów finansowych przewyższają liczbę akcji oferowanych w transzy instytucjonalnej" - powiedział prezes spółki Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 19 do 21 kwietnia 2011 roku. "Szacowana wartość całej oferty wyniesie 369,2 mln zł, zaś emisji nowych akcji serii D 43,7 mln zł.

Środki pozyskane przez Kruka zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności do windykacji na własny rachunek, głównie bankowych" - głosi także komunikat.

Grupa Kruk, spółka zarządzania wierzytelnościami w Polsce i Rumunii, zanotowała w zeszłym roku zysk netto na poziomie 36,1 mln zł. Oznacza to wzrost o 54% w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei o 28% zwiększyła przychody skonsolidowane wypracowane w 2010 roku. Dla porównania w 2009 roku przychody grupy wyniosły 128,6 mln zł i z kolei były wyższe od osiągniętych w 2008 roku o 24%.