W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 364,5 zł. Z kolei we wtorek ok. godz. 11.50 za akcję płacono 360,9 zł.

Analitycy oczekują znaczącej zmiany polityki dywidendowej spółki w ciągu najbliższych miesięcy i zakładają, że WZ spółki uchwali specjalną dywidendę w wysokości 41 zł na akcję.

Jednocześnie długoterminowa polityka wypłat będzie zakładała przeznaczanie 60-80% zysku na dywidendę.