Ocena ta jest zgodna a długoterminowym ratingiem suwerennym (IDR) na poziomie A- (z perspektywą stabilną). Fitch podtrzymał rating Polski i jego perspektywę 18 marca.

Ministerstwo Finansów podało w piątek, że obligacje o terminie zapadalności 21 kwietnia 2021 r. wyceniono na 170 pb powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 5,277 proc. Kupon ustalono na 5,125 proc. Nabywcami obligacji byli głównie inwestorzy z USA (54 proc.), Europy (30 proc.), Azji (11 proc.) i Polski (5 proc.). 

>>> Czytaj też: Negatywna perspektywa ratingu błogosławieństwem dla USA?