"W ubiegłorocznych wynikach widać wyraźny wzrost rentowności. Trzy lata temu Grupa Energa składała się z kilkudziesięciu spółek, które w niewielkim stopniu wykorzystywały korzyści wynikające z koordynacji działań i współpracy. Obecnie Grupa składa się wyspecjalizowanych obszarów biznesowych, wzmacniających swoją pozycję na rynku. Przed nami zadanie kontynuacji tego korzystnego trendu zmian poprzez dalsze usprawnienia wewnętrznej organizacji" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Mirosław Bieliński.

Energa podała, że największy wkład w poprawę wyniku finansowego Grupy miały segmenty dystrybucji energii, obrotu energią oraz wytwarzania w elektrowniach wodnych. „Nie bez znaczenia była konsekwentna realizacja strategii marketingowej w zakresie produktów oferowanych klientom. Polegała ona głównie na sprofilowaniu ofert dla konkretnych grup odbiorców oraz na budowaniu długofalowej współpracy z klientem" – czytamy dalej.

Wiceprezes Energi Roman Szyszko podkreślił, że w 2010 r. spółka poprawiła sytuację na rynku sprzedaży energii elektrycznej. „Szczególnie cieszy wzrost sprzedaży w segmentach rynku, które są najbardziej obiecujące z punktu widzenia przyszłej zdolności do sprzedaży nowych usług i produktów oraz utrzymania atrakcyjnej marży zysku. Podobnie jak w roku minionym, również w tym większość naszych działań skierujemy w stronę segmentu małych i średnich przedsiębiorstwach" – zapowiedział Szyszko.

Energa jest jedną z czterech grup powstałych w wyniku przekształceń polskiego sektora energetycznego. Spółka dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Zielona energia to ponad 14 proc. energii elektrycznej dostarczanej przez Energę do jej klientów.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) podpisało umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki (84 proc.) Grupie PGE za 7,5 mld zł. Na transakcję nie zgodził się jednak UOKiK. PGE złożyła wniosek do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta od tej decyzji.