Prezes ZA Puławy Paweł Jarczewski powiedział, że dzięki nowym inwestycjom puławskie zakłady dostarczają 12 proc. produkcji mocznika w Unii Europejskiej.

"Umocniliśmy swoją drugą pozycję w produkcji mocznika w Europie. To pozwala firmie odgrywać dużą rolę nie tylko na rynku nawozów, ale także w nowych obszarach, jak ochrona środowiska i technologie z tym związane" - powiedział Jarczewski.

Wiceminister skarbu Państwa Adam Leszkiewicz podkreślił, że Zakłady Azotowe w Puławach w ostatnich latach wiele inwestują, umacniają swoją pozycję na rynku i konkurencyjność. Przypomniał, że akcje Puław zaraz po wejściu spółki na giełdę kosztowały 54 zł, a obecnie ponad 120 zł. "Podwoiliście wartość zakładu w ciągu kilku ostatnich lat" - powiedział w czwartek Leszkiewicz.

Leszkiewicz dodał, że ministerstwo podejmie w tym roku kolejną próbę prywatyzacji puławskich zakładów, wraz z innymi podmiotami branży chemicznej.

"Przygotowujemy (...) rekomendacje dotyczące całej branży chemicznej - Puławy są jednym z podmiotów sektora wielkiej syntezy chemicznej. (...) Rozwiązania być może będą podobne. One będą zmierzać ku temu, by (...) spróbować jeszcze raz zaprosić inwestorów do składania ofert i do negocjacji. By próbować takiego najlepszego inwestora i najlepszą ofertę wyłonić. Chcemy to zrobić jeszcze w tym roku" - zapowiedział Leszkiewicz.

Inwestycja nazywana w Puławach "Tlenownia-Amoniak-Mocznik" powstała w puławskiej podstrefie SSE Starachowice. Tlenownia zbudowana została w tzw. formule "over the fence". Zakłady Azotowe wykonały uzbrojenie terenu, drogi dojazdowe i fundamenty zaś Air Liquid zbudował instalacje. Wydajność nowej tlenowni wynosi 295 tys. metrów sześciennych rocznie i jest ponad 100 tys. metrów sześciennych większa od starych, wyeksploatowanych instalacji.

Elementy nowej tlenowni wyprodukowane zostały przez koncern Air Liguid w Chinach, drogą morską były przetransportowane do Gdańska, a stamtąd Wisłą do Puław. Największe elementy ważyły 60 ton i miały 40 metrów długości.

Modernizacja wytwórni mocznika wykonana została na licencji szwajcarskiej spółki Urea Casale. Dzięki nowym inwestycjom zdolności wytwarzania tego produktu w Puławach zwiększyły się o ponad 270 tys. ton do 1 mln 215 tys. ton rocznie.

Puławy pracują teraz nad dalszym przetwarzaniem mocznika w nowoczesne nawozy z dodatkiem siarki, która będzie odzyskiwana z instalacji odsiarczania spalin z zakładowej elektrociepłowni. Zwiększyły się także możliwości wytwarzania preparatu AdBlue, wodnego roztworu mocznika, który wykorzystywany jest do redukcji tlenków azotu w silnikach diesla. Puławy zwiększyły potencjał wytwórczy AdBlue z 30 do 100 tys. ton rocznie.