W okresie styczeń-marzec sprowadzono 162.488 pojazdy.