Skonsolidowane przychody wyniosły 1028,56 mln zł wobec 922,41 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 120,58 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 85,89 mln zł zysku netto wobec 68,54 mln zł zysku rok wcześniej.