Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 57,88 mln zł wobec 67,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 797,82 mln zł wobec 577,25 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, których średnia wynosiła 42 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 27-50 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku spółka miała 66,89 mln zł zysku netto wobec 21,32 mln zł zysku rok wcześniej.