Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 87,51 mln euro wobec 40,69 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 219,33 mln euro wobec 128,24 mln euro rok wcześniej.