„Zarząd podjął uchwałę w sprawie przydziału 1.100.000 sztuk akcji nowej emisji serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych. Akcjonariusz sprzedający dokonał łącznie przydziału 8.200.000 sztuk akcji sprzedawanych serii AA, w tym: - w transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 930.000 sztuk akcji sprzedawanych, - w transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono 7.270.000 sztuk akcji sprzedawanych" – czytamy w komunikacie.

Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 67,2 proc. Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie 2.837.481 sztuk akcji spółki – podano również. Cena emisyjna akcji oferowanych została ustalona na 39,7 zł za akcję. Szacowana wartość całej oferty wyniesie 369,2 mln zł, zaś z emisji nowych akcji serii D 43,7 mln zł. Środki pozyskane przez Kruka zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności do windykacji na własny rachunek, głównie bankowych.