Nie wszyscy członkowie zarządu obejmą jednak swoje funkcje równocześnie. Braun i Zalewski obejmą stanowiska w zarządzie 6 maja, Bogusław Piwowar - 15 lipca - poinformowała w środę PAP rzeczniczka KRRiT Katarzyna Twardowska.

Zwłoka w powołaniu Piwowara podyktowana jest faktem, iż obecnie jest on jednym z członków rady nadzorczej TVP, wyłonionym w konkursie organizowanym przez KRRiT. Z ekspertyzy prawnej zamówionej przez KRRiT wynika, że po rezygnacji któregokolwiek z członków rady nadzorczej organ ten nie będzie mógł odbywać posiedzeń i podejmować uchwał, a co za tym idzie zostanie sparaliżowany.

Dlatego do 15 lipca Krajowa Rada dała sobie czas na przeprowadzenie uzupełniającego konkursu na miejsce zwalniane w RN TVP przez Piwowara. Jak będzie wyglądała procedura konkursowa, KRRiT na razie nie informuje. Nie wiadomo, czy Krajowa Rada ponownie zwróci się o rekomendowanie kandydatów przez uczelnie wyższe, czy też wskaże ich sama.

Wprawdzie Juliusz Braun także jest członkiem RN TVP, ale delegowanym tam przez ministra kultury. W tym przypadku nie obowiązują żadne procedury konkursowe, stąd ministerstwu dano mniej czasu na wskazanie następcy Brauna.

Do czasu ukonstytuowania się nowego zarządu TVP (6 maja) spółką jednoosobowo zarządza Braun jako p.o. prezes TVP.

Decyzję o zatwierdzeniu nowego zarządu TVP poprzedziło wtorkowe spotkanie KRRiT z przewodniczącym RN TVP Stanisławem Jekiełkiem oraz reprezentującym w niej ministra skarbu Grzegorzem Borowcem. Wcześniej zaś KRRiT spotkała się z Braunem, Piwowarem i Zalewskim.

Juliusz Braun w przeszłości był m.in. członkiem (w latach 1999-2005) oraz przewodniczącym KRRiT. W okresie od 1989 do 1999 r. był posłem, przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji kultury. Był też m.in. dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

W latach 1973-1981 był dziennikarzem "Echa Dnia" w Kielcach, następnie do 1989 - publicystą Tygodnika Katolickiego "Niedziela" w Częstochowie. Jest radcą generalnym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykłada w Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem publikacji nt. kultury i mediów, m.in. książek "Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo" oraz "Telewizja publiczna w czasach transformacji".

Braun jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się z zakresu nauki o mediach na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Bogusław Piwowar to menedżer specjalizujący się w zarządzaniu mediami elektronicznymi, ekspert i wykładowca w dziedzinie reklamy, public relations i lobbingu. Zasiadał w RN TVP poprzedniej kadencji, pełniąc wówczas funkcję p.o. prezesa. W latach 90. był szefem Zespołu Informacji Biura Prasowego Rządu, następnie - dyrektorem Departamentu Reklamy w KRRiT. W kolejnych latach pełnił funkcje dyrektora Biura Zarządu TVP, szefa Zespołu Public Relations i rzecznika prasowego spółki Nafta Polska, wiceprezesa Business Centre Club. Jest autorem publikacji eksperckich o problematyce reklamy, sponsoringu i lobbingu.

Piwowar jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, podyplomowych studiów z zakresu prawa mediów na Wydziale Prawa UJ oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Katedrze Zarządzania i Finansów SGH. Ukończył też seminarium nt. nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi z zakresu studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Marian Zalewski to obecny wiceminister rolnictwa. W przeszłości był m.in. wiceszefem RN telewizji (1996-1998) oraz członkiem zarządu TVP (w latach 1998-2000) nadzorującym m.in. programy informacyjne: Teleexpress, Panoramę, Wiadomości oraz Telegazetę i pion administracji. W 1999 r. koordynował z ramienia zarządu TVP medialną obsługę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

W latach 1994-1997 pełnił m.in. funkcję doradcy prezesa Rady Ministrów. Pracował też jako redaktor naczelny miesięcznika ZG ZOSP RP "Strażak" oraz kierownik Zespołu Informacji i Marketingu, a następnie ekspert i redaktor naczelny czasopisma NFOŚiGW "Nasze Środowisko".

Zalewski jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. Od 2006 r. członek Rady Programowej TVP S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk humanistycznych.