„Decyzję o wypłacie dywidendy za (…) rok obrotowy podejmą akcjonariusze na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w roku 2011. Zarząd zaproponuje przeznaczenie na dywidendę 30% zysku Enea SA uzyskanego w roku 2010" - czytamy w raporcie rocznym.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 364,39 mln zł zysku netto wobec 305,41 mln zł zysku rok wcześniej. Enea miała 639,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 513,59 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2010 walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 167,75 mln zł, czyli 0,38 zł na akcję dywidendy z zysku za 2009 rok.

Wcześniej zarząd Enei proponował przeznaczenie tylko 91,6 mln zł na dywidendę, jednak na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) zwiększono kwotę dywidendy. W połowie marca MSP podało, że liczy, iż Enea przeznaczy na dywidendę conajmniej 30 proc. zysku za zeszły rok.