Cenę docelową dla jednej akcji obniżyli do 25,50 zł wobec 26,80 zł poprzednio.

W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Agory płacono 26,00 zł. W czwartek, na otwarciu, kurs wzrósł o 0,47% do 25,75 zł.

Analitycy spodziewają się, że wyniki spółki za I kwartał okażą się słabe i zakończą serię w której Agora przedstawiała rezultaty lepsze od osiąganych przed rokiem. Wśród powodów, spodziewanego słabego wyniku, wymieniają m.in. spadek przychodów reklamowych mediów drukowanych, prawdopodobne słabe wyniki działu dodatków oraz wyczerpanie potencjału spółki do dalszego obniżania kosztów.