„ZWZ postanawia wypracowany zysk netto za rok 2010 w kwocie 24 339 441,25 zł podzielić w następujący sposób:
1. dywidenda dla akcjonariuszy – 4 071 262,08 zł
2. kapitał zapasowy – 20 268 179,17zł" – czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy wyznaczono na 31 maja 2011, a dzień wypłaty dywidendy 15 czerwca 2011 r.

Rok wcześniej dywidenda Unibepu wyniosła 0,10 zł na akcję.

W 2010 roku Unibep miał 22,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 657,86 mln zł wobec 392,71 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 24,34 mln zł zysku netto wobec 17,71 mln zł zysku rok wcześniej.