Operacja otwartego rynku wpłynie już na wysokość oprocentowania depozytów O/N w nowym okresie rozliczenia rezerwy obowiązkowej, który rozpoczyna się 2 maja.

Na rynku SPW i kontraktów IRS czwartkowa sesja przyniosła nieznaczny wzrost rentowności (o około 1-2 pb). Stabilizacji sprzyjał brak istotniejszych danych makroekonomicznych i obniżona płynność rynku.

Inwestorzy neutralnie przyjęli publikację harmonogramu majowych aukcji SPW. Jak podało Ministerstwo Finansów w przyszłym miesiącu w ofercie znajdą się obligacje skarbowe serii OK0713 o wartości 2,5-4,5 mld PLN (12.05) i PS0416 na kwotę 1,0-3,0 mld PLN (18.05). Ponadto 4 maja resort finansów zorganizuje aukcję zamiany, na której sprzedawane będą obligacje DS1020/WZ0115 w zamian za odkupowane PS0511, OK0711 i WZ0911 (łączna wartość odkupowanych papierów wynosi 49,0 mld PLN). Zgodnie z harmonogramem emisja obligacji serii DS nie będzie wyższa niż 1,5 mld PLN. Pierwszy raz w 2011 r. inwestorzy będą mogli uczestniczyć w emisji obligacji drogowych emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. W ofercie znajdą się papiery IPS1014/IDS1018 za 1,0-2,5 mld PLN (25.05). Wcześniej przedstawiciele Banku sygnalizowali, że w maju może odbyć się emisja papierów denominowanych w walutach obcych.

A zatem łączna podaż obligacji skarbowych w maju wyniesie 3,5-7,5 mld PLN, natomiast bonów skarbowych 1,8-4,7 mld PLN (będą one oferowane na 4 poniedziałkowych aukcjach, oprócz 2 maja). Oznaczać to może lekki wzrost podaży SPW na rynku pierwotnym. Dla porównania, bez aukcji zamiany, MF uplasowało w marcu obligacje na kwotę 5,53 mld PLN, natomiast w kwietniu za 4,76 mld PLN. Warto jednak wspomnieć, że 25 maja wykupowane są obligacje PS0511 o łącznej wartości 13,2 mld PLN, a MF będzie musiało jeszcze zapłacić odsetki od wspomnianych papierów w wysokości 0,6 mld PLN. Tym samym w ujęciu netto będziemy mieli do czynienia ze znaczącym napływem środków na rynek stopy procentowej. Do kwietnia br. MF sfinansowało już 50% całorocznych potrzeb pożyczkowych. Korzystna sytuacji MF powinna być czynnikiem stymulującym popyt na SPW i wspierającym spadki rentowności. Podano również informację, że od początku roku wartość papierów skarbowych będących w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrosła o 11,4 mld PLN.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.