Pod koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 20,3 proc. - najwięcej wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Liczba ludzi bez pracy wzrosła w pierwszym kwartale 2011 roku o około 214 tysięcy.