Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 185,80 mln zł wobec 225,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1020,19 mln zł wobec 974,41 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 138,77 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 92,96 mln zł zysku netto wobec 103,47 mln zł zysku rok wcześniej.