Zysk operacyjny wyniósł 110,32 mln zł wobec 102,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 1793,35 mln zł wobec 1422,56 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 81,90 mln zł.