"Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2010 r. w takiej samej wysokości, jak w roku poprzednim, czyli 10,00 zł na 1 akcję. Wynika, to z faktu, iż na rok 2011 planowany jest wyższy poziom wydatków inwestycyjnych, który wstępnie został zaakceptowany przez większościowych akcjonariuszy" - głosi raport.

Planowane wydatki inwestycyjne zostaną przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych, dodała spółka.

"W wypadku podjęcia przez WZA stosownej uchwały, zysk netto spółki w kwocie 47.738.760,28 zł zostanie podzielony w następujący sposób: na dywidendę kwota 14.997.550,00 zł, na kapitał zapasowy kwota 32.741.210,28 zł" - czytamy dalej.

Ponadto prezes Dariusz Orłowski zadeklarował w liście do akcjonariuszy, że "zarząd będzie rekomendował coroczną wypłatę dywidendy".

Wawel miał 47,74 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 32,05 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 377,64 mln zł wobec 313,33 mln zł rok wcześniej.