Na koniec 2011 r. banki prognozują, że ich suma bilansowa wzrośnie o 5 proc. wobec końca 2010 r.

Według prognoz banków portfel kredytowy wzrośnie w 2011 r. o 12,7 proc., w szczególności dzięki zwiększaniu portfela kredytów dla sektora niefinansowego (wzrost o 10,4 proc.). Wyższy wzrost planowany jest dla sektora przedsiębiorstw niż dla gospodarstw domowych.

W kredytach udzielanych gospodarstwom domowym największy wzrost jest planowany w portfelu kredytów mieszkaniowych (o 9,3 proc.).

Banki przewidują, że w 2011 r. ich poziom depozytów wzrośnie o 11 proc., przy czym nieco bardziej od przedsiębiorstw niż od gospodarstw domowych (wzrost odpowiednio o 14,6 proc. i o 9,3 proc.).