Zysk operacyjny na poziomie grupy Calatrava Capital wyniósł 8,45 mln zł wobec 3,08 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 41,61 mln zł wobec 42,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 16,43 mln zł zysku netto wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.