Po rozliczeniu wspomnianych operacji absorbujących do systemu napłyną środki w wysokości prawie 6 mld mld PLN. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu na rynku pieniężnym oprocentowanie depozytów O/N utrzymywać się będzie w okolicach 3,50%. Nie można wykluczyć, że NBP zdecyduje się na przeprowadzenie dodatkowej operacji dostrajającej płynność.

Na rynku SPW i kontraktów IRS rentowności praktycznie nie zmieniły się. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami też w przeciągu całego tygodnia można było obserwować ograniczoną aktywność uczestników rynku, a rentowności nie uległy istotniejszej zmianie.

Notowania nie zareagowały na informację, że w Polsce według najnowszych danych NBP w ciągu najbliższych 12 miesięcy gospodarstwa domowe średnio oczekują inflacji na poziomie 4,0% r/r wobec 4,6% miesiąc wcześniej.

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Finansów 2 maja nie odbędzie się aukcja bonów skarbowych. Najbliższy przetarg został zaplanowany na 9 maja. Wówczas w ofercie znajdą się papiery 46-tyg o wartości 0,4-0,6 mld PLN.

W Europie istotnym wydarzeniem była publikacja wstępnych danych nt. inflacji w kwietniu. Jak się okazało wskaźnik HICP wzrósł do 2,8% r/r wobec oczekiwanych przez analityków 2,7%. Dla porównania miesiąc wcześniej inflacja ukształtowała się na poziomie 2,7%. Mimo, że w dalszym ciągu czynniki w dużej mierze stymulujące wzrost cen mają charakter globalny i podażowy (wzrost cen na rynkach towarowych), to dane będą kolejnym czynnikiem zwiększającym presję na Europejski Bank Centralny, aby ten kontynuował cykl zaostrzania polityki pieniężnej. Publikacja danych miała ograniczony wpływ na notowania rynkowe.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.