Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 53,03 mln zł wobec 54,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2730,27 mln zł wobec 2373,67 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 38,43mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 36,33 mln zł zysku netto wobec 6,26 mln zł straty rok wcześniej.