Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg różnych źródeł) 0,5-0,6 proc. spadku w ujęciu kwartalnym.

"Produkcja wzrosła o 1,3 proc., a liczba przepracowanych godzin - o 2,0 proc. (zmiany w ujęciu kwartalnym wyrównane sezonowo) Od II kw. 2010 r. do II kw. 2011 r. produkcja zwiększyła się o 2,4 proc., a liczba godzin pracy - o 1,6 proc., co dało w sumie wzrost wydajności o 0,7 proc." - głosi komunikat.

Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.