Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,91 mln zł wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 424,43 mln zł wobec 364,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2011 roku spółka miała 3,48 mln zł zysku netto wobec 5,80 mln zł straty rok wcześniej.