Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 75,46 mln zł wobec 5,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 167,64 mln zł wobec 45,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2011 roku spółka miała 10,79 mln zł zysku netto wobec 11,10 mln zł straty rok wcześniej.