Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 4,13 mln zł wobec 12,60 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 42,52 mln zł wobec 37,26 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2011 roku spółka miała 9,34 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 17,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 83,53 mln zł wobec 75,29 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2011 roku spółka miała 8,88 mln zł straty netto wobec 17,78 mln zł straty rok wcześniej.