W ujęciu rocznym, odnotowano wzrost o 0,1 proc. Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg różnych źródeł) 0,2-0,3 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznym.

Wydatki na inwestycje mieszkaniowe spadły w tym czasie o 1,6 proc. m/m, ale wzrosły o 4,1 proc. w ujęciu rocznym.