Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 5,5 zł.

Raport sporządzono przy kursie 5,1 zł, o 7,8 proc. niższym od wyceny Millennium DM.

„W ostatnich dniach Tauron poinformował o podpisaniu przedwstępnej umowy zakupu aktywów dystrybucyjnych Vattenfalla. Sama transakcja była wyczekiwana przez rynek, jednak jej wartość okazała się niemiłym zaskoczeniem. Za spółkę która wygenerowała w zeszłym roku EBITDA na poziomie 388 mln PLN, EV zostało ustalone na poziomie 3.5 mld PLN. W porównaniu do obecnych notowań spółek energetycznych, jest to kwota zdecydowanie zawyżona. W rezultacie, pomimo bardzo dobrych wyników koncernu w II kwartale, zdecydowaliśmy się obniżyć naszą rekomendację dla Taurona z kupuj do neutralnie, oraz wyznaczyliśmy nową cenę docelową na poziomie 5.5 PLN” – napisano w raporcie Millennium DM.