"PKN Orlen zawarł umowę typu spot z Shell International Trading and Shipping Company Limited, London, Wielka Brytania (STASCO) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 231 mln zł wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 1 września 2011 roku)" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen. a STASCO w okresie od 25 czerwca 2011 roku do 1 września 2011 roku wynosi około 815 mln USD (czyli około 2 297 mln złwg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów), podano także. Narastająco w I-II kw. 2011 roku PKN Orlen miał 2003,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 587,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 48315,10 mln zł wobec 38510,50 mln zł.